Forumul Hunedoara
Doriți să reacționați la acest mesaj? Creați un cont în câteva clickuri sau conectați-vă pentru a continua.
Forumul Hunedoara

non comercial


Nu sunteti conectat. Conectati-va sau inregistrati-va

Principalele obiceiuri, traditii, puncte muzeistice si mestesuguri populare din judetul Hunedoara pe zone etnofolclorice

In jos  Mesaj [Pagina 1 din 1]

Nicolae


Principalele obiceiuri, tradiTii, puncte muzeistice Si meSteSuguri populare din judeTul Hunedoara pe zone etnofolclorice

Tinutul PAdurenilor

1. Comuna Lelese: - MAsuratul Oilor – obicei – se desfASoarA In luna mai
- SAntoaderul – obicei – se desfASoarA In luna martie
2. Comuna TopliTa: - sat DAbAca – Nunta PAdureneascA
3. Comuna CerbAl: sat Feregi – Mersul cu duba – luna decembrie
- MAsuratul Oilor – luna mai
- Scoaterea crucii In TarinA – luna iunie
- Ansamblu de dansuri
4. Comuna Bunila: sat PoieniTa Voinii – Punct Muzeistic Etnografic

Tara Zarandului

1. Comuna BAiTa: sat HArTAgani – Cununa GrAului – obicei de varA, toamnA
- Irozii – obicei de iarnA
sat CAinelul de Sus – Irozii – obicei de iarnA
sat Ormindea, CrAciuneSti – dubaSii – obicei de iarnA
2. Comuna BuceS: sat MihAileni – CAmAraSii sau StelaSii – obicei de iarnA
sat StAnija – PiTArAii – obicei de iarnA
sat BuceS – CAluSarii – obicei de iarnA
sat BuceS – meSteri populari – Ileana Leah – Tesut cusut de
covoare
3. Comuna CriScior: - Punct Muzeistic Etnografic
4. Sat ObArSa: - meSteri populari – Dana Dan – ceramicA, Borza Mircea – ceramicA, Nedea Petre – ceramicA, Banciu Cornel – arta lemnului
5. Comuna BlAjeni: - meSteSuguri TArAneSti – morArit, vArArit
6. Zona Brad – se produc tradiTionalii virSlii de Brad
7. La BulzeStiul de Sus se pAstreazA o vAltoare unde oamenii ISi spalA hainele
8. Sat Dumbrava de Sus – meSteSuguri TArAneSti – MateS Petru – fluiere
9. Comuna RibiTa – meSteSuguri TArAneSti – Monica DuSan – icoane pe piatrA, Incondeierea ouAlelor

Valea MureSului

1. Comuna AlmaS SAliSte – DubaSii de la AlmaS SAliSte – Colindul cu duba – obicei de iarnA
2. Sat RAduleSti – Irozii Si Colindul cu duba
3. Zona Ilia – Strigarea peste sat – obicei de primAvarA
4. Sat Hondol – Steagul de PaSti (ÎnAlTarea Steagului) – obicei ce are loc In a doua zi de PaSti

Tinutul OrAStiei

1. Satele MArtineSti, DAncu Mare, BoSorod – Popelnicul – obicei de primAvarA
2. Comuna BoSorod – MAsuratul Oilor – obicei de primAvarA
- CAluSarii – obicei de iarnA aflat In patrimoniu UNESCO
3. Satele BozeS, Homorod, Renghet – se mai practicA SezAtoarea Si claca
4. OraSul Geoagiu – Ceata de CAluSeri a rromilor
5. Comuna BalSa – sat Ardeu – Punct Muzeistic de Etnografie


Zona VAii Jiului (Tinutul MomArlanilor)

1. Puncte muzeistice – ExpoziTie permanentA de unelte Si obiecte de uz gospodAresc
Casa de CulturA a StudenTilor PetroSani
- ColecTie particularA de obiecte tradiTionale – LenuTa MAlinesc
PetroSani
2. MeSteri populari – Tomescu Petronela – PetroSani, costume tradiTionale momArlAneSti
- Radu Dumitra – PetroSani, costume tradiTionale momArlAneSti
3. TradiTii Si obiceiuri – Nedeile de PaSti
- Urcatul oilor la munte – obicei de primAvarA
- MAsuratul oilor – stabilirea cantitATilor de brAnzA ce revin fiecArui cioban
- PiTArAii – colind colectiv In ajunul CrAciunului.


Tara HaTegului

1. Comuna SAlaSul de Sus – satul CoroieSti – Cerbul de la CoroieSti – obicei de iarnA
- SArbAtoarea Narciselor – obicei de primAvarA
- se produc tradiTionalii virSlii de SAlaS
2. Satul SivaSul de Jos – Încununarea Boului – obicei de primAvarA
3. Comuna DensuS – ÎmpuScatul CocoSului – obicei de primAvarA
4. OraSul HaTeg – meSteSuguri TArAneSti – Grec Simu – arta lemnului

Vechi biserici Monumente Istorice
- Biserica OrtodoxA DensuS – sec. XII
- Biserica OrtodoxA Gurasada – sec. XI
- Biserica OrtodoxA „SfAntul Nicolae” RibiTa – sec. XVIII – are frescA de tip bizantin
- Biserica OrtodoxA Ostrov – sec. XIII
- Biserica OrtodoxA CriScior – bisericA cnezialA
- Biserica OrtodoxA de la HArTAgani
- Biserica Romano-CatolicA de la BAiTa – are un ceas care funcTioneazA de 400 de ani
- Biserica ReformatA din SAntAmArie Orlea

Citeste mai mult: Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Hunedoara

Sus  Mesaj [Pagina 1 din 1]

Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum