Forumul Hunedoara
Doriți să reacționați la acest mesaj? Creați un cont în câteva clickuri sau conectați-vă pentru a continua.
Forumul Hunedoara

non comercial


Nu sunteti conectat. Conectati-va sau inregistrati-va

Iesirea din prapastie. Proiectul pentru România-Dr. Constantin COJOCARU

In jos  Mesaj [Pagina 1 din 1]

Americanu


Stimaţi concetăţeni,

În timpul regimului comunist, în perioada 1948-1989, cetăţenilor României le-a fost interzis dreptul de a avea capital în proprietate privată. Cetăţeanul a avut dreptul să aibă în proprietate privată numai unele bunuri de consum – casă, autoturism, mobilier, etc. Nu şi capital.


Statul comunist a preluat o parte – circa o treime – din veniturile create de cetăţeni şi a transformat-o în capital real – fabrici, uzine, hoteluri, spaţii comerciale, etc. – care a intrat, formal, conform Constituţiei, în proprietatea comună, a întregului popor, de fapt, atribuţiile dreptului de proprietate fiind exercitate de statul comunist.


Aceasta a fost, în fond, esenţa regimului comunist – lipsa dreptului cetăţeanului la proprietate privată asupra capitalului – de aici decurgând şi încălcarea celorlalte drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului.


Abolirea regimului comunist ar fi trebuit să se concretizeze în trecerea imediată şi integrală a capitalului din proprietatea comună (comunistă) a întregului popor în proprietatea privată a celor din ale căror venituri a fost acumulat acest capital, adică în proprietatea privată a tuturor cetăţenilor României.


Guvernanţii României postcomuniste au încălcat drepturile de proprietate ale românilor, au respins „VARIANTA COJOCARU”, au trecut, mai întâi, prin Legea 15/1990, cea mai mare parte – peste 95% – a capitalului naţional acumulat în perioada 1948-1989 din proprietatea comună a întregului popor în proprietatea privată a statului, iar, apoi, prin legile „privatizării”, au trecut, vânzând pe nimic, acest capital în proprietatea privată a străinilor şi a unui grup minoritar autohton format din guvernanţi şi camarila acestora.


Au săvârşit, astfel, cel mai mare jaf şi cea mai mare crimă din istorie.


Prin această „privatizare”, în România a fost creată o economie oligarhică, în care capitalul este concentrat în proprietatea privată a unui grup minoritar, care nu reprezintă mai mult de 5% din numărul familiilor româneşti, restul neavând capital în proprietate.


Este o economie parazitară, în care averile nu s-au acumulat prin crearea de avuţie, ci prin însuşirea şi consumarea avuţiei productive creată înainte de 1989, prin corupţie şi jaf. Este o economie bolnavă, care a creat şi susţine o societate bolnavă.


Aşa-zisa creştere economică din ultimii ani este o nouă şi mare manipulare pe care ne-o servesc guvernanţii noştri, o bună parte din PIB fiind obţinută prin transformarea în venituri a capitalului acumulat până în 1989 şi prin contractarea unei imense datorii externe, care a ajuns la o treime din PIB. În curând, serviciul acestei datorii nu va mai putea fi suportat.


Prin aşa-zisa cuponiadă, în proprietatea privată a cetăţenilor României a ajuns 3-4% din capitalul naţional acumulat în perioada 1948-1989.

Istoria a confirmat valabilitatea VARIANTEI COJOCARU.

În 1990, statul român a deposedat poporul român de capital şi tot statul român trebuie să-l despăgubească, acum, sau mai târziu.

Ce s-a furat nu rămâne furat! Se restituie. Se despăgubeşte.


Dreptul de proprietate este sacru şi imprescriptibil. Mai devreme sau mai târziu, poporul român va fi despăgubit pentru capitalul de care a fost deposedat, în mod abuziv, de statul român postdecembrist, prin aşa-zisa privatizare. Mai devreme sau mai târziu, economia oligarhică din România va fi înlocuită cu una democratică, productivă, competitivă.


Mai devreme sau mai târziu, societatea românească va scăpa de corupţie şi umilinţă, de sărăcie şi dezbinare şi îşi va impune morala sa bazată pe muncă, inovaţie, demnitate, solidaritate socială şi naţională.


Trebuie şi putem să începem această construcţie imediat prin adoptarea unei soluţii la fel de simplă şi corectă ca şi aceea pe care am propus-o în 1990.


Atunci puteam trece direct capitalul din proprietatea comună în proprietatea privată a cetăţenilor, cu toate consecinţele care ar fi decurs de aici în plan economic, politic, social şi moral.


Acum putem ajunge la aceleaşi rezultate trecând în proprietatea aceloraşi cetăţeni, timp de 8-10 ani, un procent de 15-20% din venituri, respectiv din PIB, care să fie investite, transformate în capital.


Iată cum trebuie să procedăm.

Vom adopta LEGEA COJOCARU, prin care vom constitui un Fond Naţional de Despăgubiri şi Investiţii (FNDI), alimentat din: resursele financiare încasate de statul român prin vânzarea şi administrarea capitalului care se mai află, încă, în proprietatea sa; sumele încasate prin instituirea unui impozit progresiv pe avere (terenuri şi clădiri), alte surse stabilite prin lege.
Cetăţenii vor primi obligaţiuni emise de statul român, în valoare de 20.000 euro de persoană îndreptăţită

Prin aceste obligaţiuni, statul va recunoaşte că i-a deposedat pe cetăţeni de capital şi se va obliga să-i despăgubească pentru acest capital, într-o perioadă de 10 ani.


Statul va răscumpăra obligaţiunile, treptat, pe parcursul a celor 10 ani, dând cetăţenilor, în schimbul obligaţiunilor, sume băneşti din FNDI, care vor fi utilizate exclusiv pentru finanţarea de proiecte de investiţii, după aceleaşi reguli folosite la finanţările nerambursabile oferite din fonduri UE. Inclusiv pentru completarea finanţărilor nerambursabile primite de la UE.

In evaluarea acestei propuneri, vor fi avute în vedere următoarele:

În perioada 2007-2013, România primeşte de la bugetul UE suma de circa 30 miliarde euro, adică 4,3 miliarde euro pe an. Deşi par substanţiale, la prima vedere, aceste sume nu reprezintă, în realitate, nici o zecime din cele ce ar trebui şi ar putea fi investite de cetăţenii României.

În perioada 2008-2013, conform Planului Naţional de Dezvoltare, PIB-ul României ar trebui să fie, în medie, egal cu 140 miliarde euro pe an, din care investiţiile ar putea fi de cel puţin 45 miliarde euro pe an, adică circa o treime din PIB. În condiţiile actuale, în care românii sunt lipsiţi de capital, ei nu pot economisi nici o zecime din ceea ce le trebuie.

Numărul celor îndreptăţiţi să fie despăgubiţi pentru capitalul de care au fost deposedaţi de guvernanţii postdecembrişti este de circa 18 milioane persoane.

Valoarea totală a despăgubirilor propuse este egală cu suma de 360 miliarde euro (18 milioane persoane x 20.000 euro).
In anul 2007, la bugetul consolidat al statului român au fost preluate 31% din veniturile create de cetăţenii ţării. În acelaşi an, în Danemarca, ţară dezvoltată a Uniunii Europene, la bugetul consolidat al statului s-au preluat peste 50% din veniturile create de cetăţenii acelei ţări.

Nu inventăm roata. Facem ce fac şi alţii, urmărind, însă, să ne rezolvăm problemele specifice.

Prin impozitul progresiv pe avere pe care îl propun, la Fondul Naţional pentru Despăgubiri şi Investiţii vom prelua, anual, 20% din PIB. În următorii 5 ani, 2009-2013, aceasta înseamnă 28 miliarde euro pe an, adică un total de 140 miliarde euro, sau 39% din cele 360 miliarde euro – valoarea totală a despăgubirilor.

În aceşti primi 5 ani, vor primi despăgubirea de 20.000 euro nu mai puţin de 7 milioane de români, cei care vor prezenta cele mai competitive proiecte de investiţii.

În mod firesc, ca urmare a investiţiilor făcute în perioada 2009-2013, în următorii 7 ani de programare UE, 2014-2020, PIB-ul României va fi mai mare, putând ajunge la o medie de 230 miliarde euro pe an. 20% din această sumă înseamnă 46 miliarde euro pe an. Asta înseamnă mai puţin de 5 ani pentru încheierea procesului de despăgubire. În total, sub 10 ani.

Sintetizând, în aceşti următori 10 ani, 2009-2018, vom putea face investiţii suplimentare, în plus faţă de cele pe care le-am face fără aplicarea LEGII COJOCARU, în valoare de 360 miliarde euro.

Cu aceste investiţii am putea crea cel puţin 3,6 milioane noi locuri de muncă (un loc de muncă la fiecare 100.000 euro investiţi), adică aproape toate locurile de muncă distruse în ultimii 20 de ani prin „reforma” mafiot-oligarhică, suficiente pentru a aduce acasă pe toţi dezrădăcinaţii tranziţiei.

În cei 10 ani, investiţia de 360 miliarde euro ne va aduce venituri suplimentare (PIB) în valoare de 600 miliarde euro (o unitate de PIB la 3 unităţi de capital investite, ţinând seama şi de eşalonarea în timp a celor 360 miliarde euro). 30% din aceste venituri, adică 180 miliarde euro, vor deveni venituri suplimentare la bugetul de stat.

În condiţii normale, adică fără şpăgi, fără corupţie, în medie, ţinând seama de relieful României, putem construi autostrăzi de cea mai bună calitate, cu 10 milioane euro/km.

Ne-ar tebui, deci, circa 50 miliarde euro din cele 180, pentru a construi 5000 km de autostrăzi, care vor tăia de 5 ori ţara de la nord la sud şi de alte cinci ori de a vest la est.

Ne mai rămân 130 miliarde, din care 50 ne-ar fi suficiente pentru a regulariza toate râurile ţării, pentru a scăpa complet şi definitiv România de inundaţii şi pentru a acoperi aproape integral consumul ţării de energie electrică cu aceea produsă în hidrocentrale.

Şi tot ne mai rămân 80 miliarde pentru îmbunătăţirea tuturor celorlalte servicii publice!
Pentru a înţelege mai bine impactul pe care LEGEA COJOCARU îl va avea asupra vieţii românilor, vă propun să coborâm la nivelul localităţilor ţării şi să facem câteva calcule, pe cât de simple, pe atât de lămuritoare.


Să luăm, de exemplu, o comună cu o populaţie de 3.300 de locuitori, din care 2.700 au 18 ani, deci sunt îndreptăţiţi să primească cele 20.000 euro despăgubiri. Aceasta înseamnă 54 milioane euro (2.700 x 20.000). Cu aceşti bani, în acea localitate, se pot construi 54 societăţi comerciale, fiecare cu un capital de 1 milioan de euro – exploataţii agricole, unităţi industriale, de orice fel, unităţi de prelucrare a laptelui, a cărnii, fabrici de ulei, de biocombustibili, de prelucrare a lânii, inului, cânepii, fabrici de textile, de confecţii, unităţi de construcţii, de reparaţii, comerţ, servicii, etc.


În medie, pentru crearea unui loc de muncă este necesară o investiţie de 100.000 euro. Cu cele 54 milioane euro, în comuna noastră vor putea fi create 540 noi locuri de muncă, adică aproape un loc de muncă pentru fiecare familie.

Mai departe. În medie, 3 unităţi de capital produc o unitate de venit (profituri plus salarii), pe an. Cele 54 milioane euro investite în comuna noastră vor crea venituri în valoare de 18 milioane euro pe an, sau 20.000 euro pe an, pentru fiecare din cele 900 de familii ale comunei. În plus faţă de ce cîştigă ele în prezent.

Dr. Constantin Cojocaru


Spatiul proiectului pentru România : http://www.universulromanesc.com/forumdisplay.php?f=223
Bibliografie Dr. Constantin Cojocaru : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=228
Manifest: GATA! GRUPUL INDEPENDENŢILOR ROMÂNI (GIR): http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=235
Doctrina Politică Populară (G. I. R.), o politica responsabila: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=237
Legea Proprietatii si Prosperitatii Românilor: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=257
Lege privind controlul averilor dobândite în mod ilicit (Proiect): http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=238

Privatizarea. De ce ? Cum ? Pentru cine ? Ce este privatizarea-capitolui-I-: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=229
Privatizarea efectuata de guvernul României-capitolul-II-: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=230
Privatizarea de care are nevoie România-capitolul-III-: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=231
Proiect de lege privind Împroprietarirea Populatiei României-capitolul-IV-: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=232
Un scenariu posibil pentru proprietarul de TDP-uri-capitolul-V-: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=233
Elemente ale economiei de piaţă-cap-VI-,ce este economia de piaţă: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=234

Edificarea în România a unui capitalism naţional-democratic: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=242
Restabilirea drepturilor de proprietate ale cetăţenilor asupra capitalului: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=245
Valorificarea drepturilor de proprietate : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=246
Program masiv de investiţii pentru reînnoirea şi sporirea capitalului naţional : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=247
Creştere economică susţinută în beneficiul cetăţenilor: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=248
Repunerea banilor şi dobânzilor în serviciul economiei româneşti: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=250
Balanţe comerciale externe excedentare. Lichidarea datoriei externe: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=251

Bugete de stat echilibrate. Mai mulţi bani pentru cetăţeni: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=252
Eradicarea corupţiei şi a criminalităţii economice: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=253
Refacerea şi dezvoltarea industriei naţionale: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=254
Recapitalizarea, industrializarea şi urbanizarea satului românesc: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=255

Reîntregirea patriei prin sporirea puterii economice a naţiunii: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=256
Cursul firesc al istoriei României: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=31
Parodia leului greu: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=32
Capitalismul postcomunist în variantă Românească: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=33
Primăvara amânată a României: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=258
"Reforma" criminală - demascată în faşă: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=259
Economia duduie, sărăcia bîntuie: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=260
Crestere Economica Generatoare de Saracie: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=261
Legea Reformei Proprietatilor Furate: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=262

Scrisoare deschisă adresată Domnului Traian Băsescu, Preşedintele României : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=316
Apel-Catre domnul Ionel HAIDUC presedintele Academiei Române : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=315
Apel-Catre liderii si membrii partidelor politice din România: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=314
Apel-Catre liderii sindicatelor din România : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=313
Apel-Către primarii României : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=312
Apel-Catre preafericitul parinte patriarh DANIEL : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=311
APEL-Catre Domnul Traian Basescu, Presedintele Romaniei : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=310


Precizarea Nr. 1-De unde luam banii?: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=305
Precizarea Nr. 2-?Legea Cojocaru? si inflatia : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=306
Precizarea Nr. 3-Impozitul progresiv pe avere: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=307
Precizarea nr. 4-De ce este nevoie de concursuri de proiecte : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=308
Precizarea nr. 5-LEGEA COJOCARU si ?fuga? investitorilor, a multinationalelor : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=309

Instructiuni Nr.1-Cum strangem si transmitem semnaturile : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=373
Instructiuni Nr.2-Constituirea Consiliilor pentru Sustinerea ?Legii Cojocaru? (CSLC) : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=374
Instructiuni Nr. 3-Declaraţii ? Angajament : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=375

Sondaj-Rechizitoriu-Iesirea din prapastie-Varianta COJOCARU : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=384
Sondaj-Situaţia României-Cine sunt vinovatii?: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=383
Sondaj-Privatizarea economiei nationale prin legea nr. 15 din 7 august 1990 a insemnat ce?: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=382

LEGEA 35/2008-pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=385
LEGEA 18/1968-privind controlul provenienţei unor bunuri ale persoanelor fizice: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=386
LEGEA 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=387

Articole

Privatizarea postdecembrista-o crima abominabila : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=263
Care Investitii Straine Directe? : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=264
Banii in capitalismul OLIGOPOLIST : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=265
Investitii, Investitii, Investitii! Cine? Ce? : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=266
Capitalul Autohton ? Azi il vedem, SI NU E ! : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=267
Economia, Statul SI Mafia : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=268
Ce facem cu CEC-ul ? : http: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=269
Fumigena Controlului Averilor : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=270
Impozitul progresiv pe avere : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=271
Ingineria Imprumuturilor in Valuta : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=272

Averile Ilicite, Nejustificabile SI Nelegitime (AVERI BASTARDE) : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=273
Cheia cresterii productivitatii : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=274
O politica economica fondata pe promptitudine, coerenta si consecventa : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=275
Motoarele si Locomotivele Cresterii Economice : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=276
Fondul Proprietatea-HOTIE si/sau INCOMPETENTA? : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=277
TVA: Economie si Politica : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=278
Agricultura-de ce Viagerizare si nu Capitalizare : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=279
False probleme si solutii BUGETARE : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=280

Profituri imorale : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=281
Salarii si Inflatie : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=282
Salarii si Integrare : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=283
Parabola Fotbalului si a Inflatiei : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=284
Boom-ul Imobiliar : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=285
Afirmatii care ingheata apele : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=286
Nu, domnule Presedinte! : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=287
Filozofie si Tehnica Fiscala : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=288
Praful din jurul deficitului Bugetar : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=289
Eroare sau Manipulare : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=290

O, Varujane, cit de darnic esti! : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=291
Preturile Imobilelor : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=292
Praful de petoba?BCR-ului : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=293
Mai nuantat, domnule CARTARESCU ! : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=294
Economia Democratica : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=295
SAPARD-ul Românesc : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=296
Deconspirarea REFORMEI postdecembriste : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=297
Vicecampioni mondiali la reforme : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=330
Munca si Capital : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=331
Calificative inselatoare : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=332

Costul UNIRII : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=333
Despagubiri fara discriminari : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=334
Invitatie la decenta : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=335
Crestere economica maligna : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=336
Statul si afacerile : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=337
Ciudatenii bugetare : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=338
Decebal ante Portas : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=339
Economia CIOCOIASCA : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=340
Privatizare prin TRADARE : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=341
UE si "privatizarile" romanesti : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=342

Ajutorul UE : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=343
Fantezii si realitati : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=344
JOS labele de pe CEC! : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=345
Privatizarea statului roman : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=346
Intreprinzatori si antreprenori : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=347
Integrarea Europeana: Fond si Fonduri : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=348
Profesionistii privatizarilor de succes : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=349
Ticalosia numita RAAPPS : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=350
Taxe si INTERESE la curtea UE : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=351
Blestemul JAFULUI : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=352

Cele peste 10.000 de LEGI : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=353
Coalitia TRANSPARTINICA : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=354
Dubla fata a BANILOR : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=355
"Redistribuirea BOGATIILOR" : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=356
Salariile Romanilor in 2007 : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=357
Frauda in spatiul Carpato-Danubiano-Pontic : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=358
Capital de CHILIPIR : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=359
Perfidii politicianiste : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=360
Diavoli si ARGINTI : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=361
Rana numita SIDEX : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=362

Un precedent promitator : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=363
Democratizarea OLIGARHILOR : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=364
Salariile in economia OLIGARHICA : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=365
Cazul ARPECHIM : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=366
Reactii Anticapitaliste : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=367
Inflatia ca INGINERIE FINANCIARA : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=368
Problema PENSIILOR la romani : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=369
Din nou despre PENSII : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=370
Brandul de TARA : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=371
Un invatamint RELEVANT : http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=372

Sus  Mesaj [Pagina 1 din 1]

Subiecte similare

-

» Cod HTML pentru Flashscore

Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum